Trần Thị Thùy Dung
Hoa hậu Việt Nam 2008
Nguyễn Thị Xuân Trang
Người đẹp Đà Nẵng 1
Trương Thị Quỳnh Như
Người đẹp Đà Nẵng 2
Nguyễn Lê Thùy Trâm
Người đẹp Đà Nẵng 3
Đồng hành cùng cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng 2012